Polityka prywatności sklepu naszkoliberek.pl W trosce o Twój największy skarb

 • Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy naszkoliberek.pl W trosce o Twój największy skarb, prowadzony pod www.naszkoliberek.pl (dalej zwaną Witryną) przez Nasz Sklep Dawid Gościło z siedzibą: Lelewela 3, 15-171 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 966-176-42-36, nr REGON: 200278350, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem […].

 • Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich, jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki,
z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich, jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

 • Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie, będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

 1. nazwisko i imię;
 2. adres zameldowania na pobyt stały;
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. numer telefonu.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: [email protected], numeru telefonu 535547389.

 • Marketing Sklepu Internetowego.


O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów naszkoliberek.pl W trosce o Twój największy skarb. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 • Udostępnianie informacji.


W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów promocyjnych, operatorzy systemów marketingowych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów promocyjnych, operatorzy systemów marketingowych w celach obsługi realizacji zamówienia oraz przeprowadzania kampanii marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres [email protected]

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


 • Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je
przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń
i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności [wskazanie konkretnych rozwiązań, w tym
w szczególności tych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych w Internecie].

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku
wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia
[w miarę możliwości wymóg ten należy stosować również dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie
oraz innych połączeń, podczas których klienci przekazują własne dane osobowe].

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo
zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do
Witryny oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie
zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie oraz
[inne]. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się
wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 • W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: [email protected]

 • Inne strony internetowe


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 • Pytania i zastrzeżenia


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: [email protected] do Administratora Bezpieczeństwa Informacji dostępnego pod tym samym adresem email co wyżej.