I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.naszkoliberek.pl prowadzony jest przez firmę Nasz Sklep Dawid Gościło z siedzibą: Lelewela 3, 15-171 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 966-176-42-36, nr REGON: 200278350 (dalej Właściciel lub Sklep).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną akcesoriów dziecięcych za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
 • akceptacja plików cookies.

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 3. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony www.naszkoliberek.pl wypełniając formularz w Sklepie internetowym.
 4. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (firma kurierska),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 1. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 1-2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
 4. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
 • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
 • on-line za pomocą systemu Dotpay
 1. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy
  oraz oznaczenie zamówienia.

Dział V. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected] lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne).
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Nasz Sklep Dawid Gościło z siedzibą: Lelewela 3, 15-171 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 966-176-42-36, nr REGON: 200278350. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
 • dla potrzeb marketingowych i handlowych, w tym wysyłanie newslettera, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
 1. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 1. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 2. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych
  na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 4. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta,
  w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
  w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła
  i loginu do Sklepu osobom trzecim.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych
  i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 6. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2014